Hopp til hovedinnhold

§ 47 Vedlikeholdsprogram

Sviktmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. § 46, skal forebygges systematisk ved hjelp av et vedlikeholdsprogram.
I programmet skal det inngå aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert.
Programmet skal også inneholde aktiviteter for overvåking og kontroll av sviktmekanismer som kan føre til slike sviktmodi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

Vedlikeholdsprogrammet kan bestå av delprogrammer for inspeksjon, prøving, forebyggende vedlikehold og liknende, jf. § 45.
Kravet til forebygging som nevnt i første ledd, innebærer også at programmene skal foreligge ved oppstart, jf. § 20 andre ledd bokstav b. Ved utarbeiding av vedlikeholdsprogrammet som nevnt i første ledd, kan standardene NORSOK Z-008, NS-EN ISO 20815 vedlegg I og NEK IEC 60300-3-11 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For aktiviteter som nevnt i andre og tredje ledd, bør følgende brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
  1. standardene ISO 13702 vedlegg C5 og IEC 61508, og Offshore Norges retningslinje 070 brukes for sikkerhetssystemer,
  2. nødavstengingssystemet verifiseres i henhold til sikkerhetsintegritetsnivåene som er satt ut fra standarden IEC 61508 og Offshore Norges retningslinje 070. For anlegg som ikke er omfattet av denne standarden og denne retningslinjen, bør funksjonsevne verifiseres ved en fullskala funksjonsprøve minst én gang i året. Prøven bør omfatte alle deler av sikkerhetsfunksjonen, inklusive lukking av ventiler. Prøven bør også omfatte måling av innvendig lekkasje gjennom stengt ventil. Registrering av anleggets eller utstyrets funksjon i situasjoner der funksjonen utløses eller tas i bruk, kan erstatte prøving av anlegget eller utstyret,
  3. standarden NORSOK N-005 brukes for tilstandskontroll av konstruksjoner og maritime systemer. Se også § 50,
  4. standarden NORSOK Z-006 brukes for preservering,
  5. det foretas tilstandskontroll minst én gang i året av stigerør med innfestinger og andre spesielt utsatte deler av rørledningssystemet. Der det er flere rørledningssystemer med identiske bruksegenskaper, kan denne kontrollen foretas på et representativt utvalg,
  6. standarden NORSOK R-003N vedleggene G og H brukes for vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap,
  7. standardene NORSOK D-010 kapittel 5.2.3, 5.2.4 og tabell C.9, ISO 10417 og ISO 10423 kapittel 9 brukes for brønnkontroll- og brønnintervensjonsutstyr, brønnsikringsventiler og ventiltrær, med følgende tillegg: Kravet i forskriftens andre ledd omfatter også tilstanden til barriereelementer og trykkintegriteten i brønner,
  8. IEC 61892-serien brukes for elektriske anlegg med tilhørende utstyr. Funksjonsevnen til nødkraftsystemet og nødlysanlegg bør verifiseres ved en fullskala funksjonsprøve minst én gang i året. Prøven bør omfatte alle deler av sikkerhetsfunksjonen.
Retningslinjene DNV-RP-G101 og DNV-RP-G109 kan brukes ved etablering av inspeksjonsprogram for prosessanlegg og hjelpesystemer.

KCA Deutag – Askepott - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - vedlikeholdsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Equinor - Njord A - teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 16. februar 2024

Avvik

Equinor - Statfjord B - FLX styring av vedlikehold i senfase

Publisert: 8. februar 2024

Avvik

Equinor - Åsgard B - materialhåndtering, helikopterdekk og beredskap

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Okea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – barrierestyring - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Noble – Noble Invincible - risikostyring, elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Stavanger– vedlikeholdsstyring

Publisert: 12. oktober 2023

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – oppstart og drift

Publisert: 6. oktober 2023

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk senter – kommunikasjonssystemer

Publisert: 15. september 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks A – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Equinor - Njord B - prosessikring

Publisert: 7. juni 2023

Avvik

OKEA - Brage - styring av materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 17. mars 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Statfjord B – gransking av gasslekkasje

Publisert: 23. februar 2023

Avvik

Aker BP - Skarv - styring av vedlikehold

Publisert: 31. januar 2023

Avvik

Equinor - Norne - storulykkerisiko og tekniske barrierer

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Equinor - Statfjord A - beredskap og logistikk inkludert arbeid i høyden

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Pålegg til Aker BP - Tambar og Hod B - helikopterdekk

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Equinor – Oseberg Sør – løfteoperasjoner, materialhåndtering og sikker bruk av løfteutstyr

Publisert: 28. november 2022

Avvik

Equinor – Snorre B – prosessikkerhet og sikkerhetsbarrierer

Publisert: 22. november 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Equinor – Visund – styring av maritime anlegg og operasjoner

Publisert: 31. oktober 2022

Avvik

Equinor – Heidrun – sikkerhetssystemer i drift

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor – Åsgard A – barrierestyring

Publisert: 13. september 2022

Avvik

Pålegg til Equinor - Johan Sverdrup – logistikk

Publisert: 31. august 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Repsol – Yme – vedlikeholdsstyring

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Equinor - Statfjord B - logistikk, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 2. juni 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Troll C – gransking av hendelse med sprekker i gasskjøler

Publisert: 16. mai 2022

Avvik

Seadrill – vedlikehold

Publisert: 19. april 2022

Avvik

Transocean – vedlikehold

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Equinor – Gullfaks B – logistikk

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Rowan – vedlikehold - endringer i organisering, støttefunksjoner og styringssystem

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Seadrill - West Bollsta - styring av arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Pålegg til KCA Deutag – Askepott – vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Equinor - Oseberg feltsenter - logistikk, arbeid i høyden og vedlikehold

Publisert: 16. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat - styring av materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 7. desember 2021

Avvik

Equinor - Heimdal - Materialhåndtering

Publisert: 2. desember 2021

Avvik

ConocoPhillips – Eldfisk B - endring av driftsform og fjernstyring

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Equinor og Gassco - Heimdal - Oppfølging av drift og vedlikehold mot avslutning og fjerning

Publisert: 5. oktober 2021

Avvik

Equinor - barrierer for konstruksjon, maritime systemer og stigerør – Aasta Hansteen

Publisert: 27. september 2021

Avvik

Repsol/Maersk Drilling – Yme – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. august 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Equinor – Troll A – materialhåndtering

Publisert: 2. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 21. mai 2021

Avvik

Equinor - Heidrun - logistikk

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Vår Energi – Ringhorne – materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Okea – Draugen – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Vår Energi – Goliat – driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Equinor - Sleipner B - ledelsens oppfølging av integritet og vedlikehold av konstruksjoner

Publisert: 4. januar 2021

Avvik

Gassco – Draupner – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Wintershall Dea – Brage – kran og løft og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Seadrill – West Phoenix - stabilitet, vann- og værtett integritet og ballastsystemer

Publisert: 4. november 2020

Avvik

Equinor - Snorre A - barrierestyring

Publisert: 16. oktober 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Equinor – Martin Linge A – tennkildekontroll

Publisert: 1. oktober 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

COSL – COSLPromoter – marine systemer

Publisert: 2. juli 2020

Avvik

Okea – Draugen – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og arbeidsmiljø

Publisert: 19. mai 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - tverrfaglig driftstilsyn

Publisert: 15. april 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Aker BP & Maersk Drilling - Valhall Flanke Vest - bore og brønnoperasjoner

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Aker BP - Alvheimfeltet - styring av risiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Rowan Norway - styring av boring og konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – boring- og brønnteknologi

Publisert: 7. november 2019

Avvik

OMV og Odfjell Drilling - Deepsea Bergen - planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 23. oktober 2019

Avvik

Equinor - Åsgard B - prosessikkerhet, teknisk sikkerhet, vedlikeholdstyring og risikostyring

Publisert: 11. oktober 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Equinor - Gudrun - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 12. februar 2019

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - vedlikeholdsstyring

Publisert: 11. februar 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - elektriske anlegg og instrumentering

Publisert: 4. februar 2019

Avvik

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Barrierer

Publisert: 16. november 2018

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Kran og løft, stillas og tilkomstteknikk inkludert arbeidsmiljø

Publisert: 1. november 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

OSM Offshore AS - Haven - Vedlikeholdsstyring og teknisk tilstand

Publisert: 26. juni 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Equinor - Snorre A - Fleksible stigerør og transportsystem

Publisert: 19. juni 2018

Avvik

Point Resources - Jotun A - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer i drift

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Norske Shell – Draugen - teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. februar 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Sikker senfase og forberedelser til fjerning

Publisert: 19. februar 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Engie - Gjøa - Gransking av kondensatlekkasje

Publisert: 9. januar 2018

Avvik

Aker BP - Skarv - Driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 20. desember 2017

Avvik

Statoil - Visund - Integritets- og barrierestyring av fleksible stigerør

Publisert: 20. november 2017

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Statoil Heidrun Storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 11. oktober 2017

Avvik

Statoil - Oseberg Sør - Beredskap og Teknisk sikkerhet

Publisert: 11. oktober 2017

Avvik

Statoil - Visund - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 18. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Barrierestyring

Publisert: 3. juli 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Shell - Knarr FPSO - Fleksible stigerør - Overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr

Publisert: 27. desember 2016

Avvik

Pålegg til Prosafe etter tilsyn - Safe Scandinavia - Avvikshåndtering

Publisert: 9. desember 2016

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner

Publisert: 16. oktober 2016

Avvik

Total - Martin Linge - Tekniske barrierer - Vedlikeholdsplanlegging

Publisert: 3. august 2016

Avvik

Ocean Rig AS - Leiv Eiriksson - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. juli 2016

Avvik

North Atlantic Drilling - West Linus - Boring og Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 29. juni 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B og Ekofisk K - Storulykkerisiko og arbeidsmiljø

Publisert: 29. april 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Styring av materialhåndtering & Vedlikehold

Publisert: 28. april 2016

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - Vedlikehold og barrierer

Publisert: 9. mars 2016

Avvik

Statoil - Oseberg - Elektrisk anlegg

Publisert: 8. mars 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Logistikk, vedlikehold, brønn og boring og gjennomføring av SPS

Publisert: 20. november 2015

Avvik

Teekay Petrojarl Production - Petrojarl Knarr - Gransking av brann

Publisert: 16. november 2015

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Maersk Drilling - Mærsk Giant - Gransking av livbåthendelse

Publisert: 8. april 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Teekay - Petrojarl Varg - Styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer

Publisert: 29. oktober 2014

Avvik

Transocean - Transocean Leader - Logistikk

Publisert: 6. oktober 2014

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik