Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. til 27. august 2021.

Mål

Målett med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av logistikk som omfatter materialhåndtering, sikker bruk av løfteutstyr, arbeid i høyden og vedlikehold.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til: 

  • Styring og håndtering av løst løfteutstyr
  • Daglig utsjekk av offshorekranene
  • Evakueringsveier
  • Stillas
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rolle og ansvar for løfteutstyr.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert.

Svarfristen er satt til 31. januar 2022.