Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. til 23. august 2023.

Mål 

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med Equinor sin bruk av erfaringer fra oppstart og drift av Johan Sverdrup fase 2 til læring, slik at sannsynligheten for feil-, fare- og ulykkessituasjoner knyttet til HC-lekkasjer blir redusert.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Mangelfull oppfølging av alarmsystemene
  • Mangelfull varsling eller melding av hendelser
  • Mangler med midlertidige konteinere

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Innsamling av vedlikeholdshistorikk
  • Oppstart og drift av innretninger
  • Oppfølging
  • Planlegging av arbeidet med isolasjon

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 23. oktober 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.