BP Norge AS (BP) er operatør på Ulafeltet, som er et oljefelt i blokk 7/12 i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med tre bunnfaste innretninger med broforbindelse. Oljen fra Ula blir transportert i rørledning til Ekofisk og derfra videre til Teesside. Produksjonen startet i 1986.

Mål

Ptil har gjennomført tilsyn med BPs etterlevelse av regelverkskrav på områdene vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø. Tilsynet ble gjennomført i form av et møte med organisasjonen på land 31.10.2014 og om bord på innretningen i dagene 4. - 7.11.2014.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Kritisk alarmpanel (CAP)
 • Oppdatering av driftsdokumentasjon
 • Merking av ventiler
 • Etterfylling av vannlåser i dreneringssystemet
 • Alarmsystemet i sentralt kontrollrom
 • Sikring av ventil i korrekt posisjon
 • Informasjon i styringssystemet for vedlikehold
 • Vedlikeholdsprogram og vedlikeholdseffektivitet
 • Overflatevedlikehold
 • HMS-opplæring
 • Analyse av ergonomiske forhold

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Opplæring i arbeidsmiljøforhold
 • Tilkomst for vedlikehold og materialhåndtering
 • Prosjektstyringsmodellen for modifikasjoner