Tilsynet ble gjennomført i uke 19 og 20 i 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at ConocoPhillips møter relevante krav i HMS regelverket. 

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Styrende og tekniske driftsdokumenter
  • Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt
  • Analyser
  • Ytelseskrav til alarmsystemet på Eldfisk S
  • Bruk av kameraovervåking ved fjernstyring av Eldfisk B
  • Vedlikeholdsprogram

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Klassifisering
  • Planlegging og prioritering
  • Oppfølging av ferdigstillelse av modifikasjoner på plattform (GEM prosjekt) og overlevering fra prosjekt til drift
  • Kompetanse, opplæring og trening

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for dette er satt til 8. november 2021.