Tilsynet ble gjennomført i perioden 5.9 -16.9 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med Seadrill sin styring av vedlikehold om bord på innretningen West Elara.

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Manglende og mangelfull merking
  • Vedlikehold
  • Klassifisering
  • Vedlikeholdsprogram
  • Planlegging og prioritering
  • Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter og beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier
  • Oppfølging

Hva skjer videre?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 16.12.2022.