Lovspeil

Vi har valgt å legge den økonomiske og administrative konsekvensvurderingen av det felles regelverket som trådte i kraft 1.1.2011 ut som et lovspeil (PDF).

Selv om vurderingen er fra 2008 og således ikke er helt oppdatert på absolutt alle områder med hensyn til endringene som trådte i kraft 1.1.2011, er den likevel et nyttig hjelpemiddel.