Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. mai til 9. juni 2023.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg og ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykker blir redusert.

I tilsynet verifiserte vi også om tidligere påviste avvik og gitte pålegg var blitt håndtert i samsvar med selskapets tilbakemeldinger til oss.

Resultat

Vi identifiserte to avvik knyttet til:

  • Utfordringer med drag-chain
  • Merking av utstyr

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødbelysning
  • Overvåking og kontroll knyttet til sikkerhetskritisk varmekonservering
  • Kompetansegap i CAMS for verneombud og ledere

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 15. september 2023.