Bakgrunn og mål

AS Norske Shell (Shell) er operatør for Knarrfeltet, mens Teekay eier og driver Petrojarl Knarr. Shell overtok operatørskapet for Knaerr fra BG Group Norway i februar 2016.

Ptil førte i dagene 3.–6.10.2016 tilsyn med hvordan Shell styrer integriteten av fleksible stigerør, overføringsledninger og tilhørende sikkerhetsutstyr, samt med Teekays arbeid som driftsoperatør. Petrojarl Knarr FPSO fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i oktober 2014.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til

  • Overtrykksbeskyttelse av gasseksportrørledning
  • Oppfølging av ytelseskrav til overtrykksbeskyttelse
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Oppfølging av fleksible rør

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Merking av utstyr
  • Oppfølging og verifikasjon
  • Vedlikeholdsstyring

Selskapene har fått frist til 1.2.2017 med å svare på hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Knarr

Knarr ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Snorre. Havdjupna er 400 meter. Knarr blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med eit produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbotnrammer med seks brønnar for produksjon og injeksjon. Produksjonen starta i 2015 og vart avslutta i 2022. Disponering av feltet skal være ferdig innan 2028.

Kjelde: norskpetroleum.no