Mål

Ptil førte i tiden 21.–29.november 2016 tilsyn med Statoils styring og oppfølging av barrierer i henhold til krav i regelverket og selskapets egne krav. Tilsynet fant sted i form av møter ved Statoils kontorer i Bergen og som verifikasjoner om bord på Gullfaks B.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Kompetanse med hensyn til vedlikehold av hydrokarbonførende systemer
 • Dokumentasjon for overhaling og resertifisering av utblåsningsventil (BOP)
 • Bemanning for overvåking og kontroll
 • Ventilasjon i rom for elektrisk koblingsanlegg
 • Kjemisk eksponering
 • Dekksrister i gangveier
 • Merking av rørsystemer, ventiler og utstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

 • Strategier og prinsipper for barrierestyring
 • Beskrivelse av vedlikeholdsoppgaver og krav til tilbakemelding
 • Liste over skjærtrykk for kutting av borestreng
 • Støyforhold

Statoil har fått frist til 27. februar 2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Gullfaks

Gullfaksfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 130-220 meter. Gullfaks blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks fase I blei godkjent i 1981. PUD for Gullfaks fase II blei godkjent i 1985. Produksjonen starta i 1986. Feltet er bygt ut med tre integrerte prosess-, bore- og bustadinnretninger med betongunderstell (Gullfaks A, B og C).

Kjelde: norskpetroleum.no