Mål 

Målet med aktiviteten var å vurdere ledelsens styring og ledelse av materialhåndtering og stillaser samt vedlikehold av løfteutstyr og stillaser om bord på Gullfaks C.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Ståltau for heis – Offshorekran
  • Sakkyndig kontroll

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Offshorekran
  • Wireline – kran
  • Løfteredskap

Statoil har fått frist til 9.mai 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.