Tilsynet ble gjennomført fra 4. til 7. august 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp tidligere tilsyn innen tilsynsområdet utført på innretningen, samt å verifisere at

- kran og løfteoperasjoner ble ivaretatt i forhold til gjeldende forskrifter.

- løfting i boreområdet ble ivaretatt i forhold til gjeldende forskrifter.

- vedlikehold ble utført i forhold til planer og retningslinjer fra produsent for utstyret og de maskiner som inngikk i tilsynsområdet.

- tidligere identifiserte avvik var håndtert i samsvar med selskapets tilbakemelding til oss.

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert følgende avvik:

  • Mangelfull oppfølging av sakkyndig virksomhet
  • Oppdateringer av prosedyrer
  • Bruk av normer
  • Manglende oppfølging av aldrende løfteinnretninger

Videre ble det observert følgende forhold som er kategorisert som forbedringspunkt:

  • Rapportering av hendelser
  • Trening med personalbasket
  • Vedlikeholdseffektivitet
  • Vedlikehold av utstyr og infrastruktur

Oppfølging av tidligere avvik

Som en del av dette tilsynet verifiserte vi hvordan Wintershall Dea hadde håndtert avvik påvist i vårt tilsyn innen kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring våren 2015.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding av 8.5.2015:

  • Avvik om mangler ved vedlikeholdet og systemene for vedlikehold
  • Avvik om mangelfullt system for sikring av nødvendig kvalitet på styrende dokumentasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Wintershall Dea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 12. oktober 2020.