Hopp til hovedinnhold

§ 20 Oppstart og drift av innretninger

Før innretninger og deler av disse startes opp første gang eller etter tekniske modifikasjoner skal ferdigstillingen som nevnt i § 16, være gjennomført.
Ved oppstart som nevnt i første ledd, og under drift, skal i tillegg
  1. styringssystemet med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon være etablert,
  2. styrende dokumenter, deriblant tekniske driftsdokumenter, foreligge i oppdatert versjon og være kjent av driftspersonellet,
  3. systemer for arbeidstakermedvirkning være etablert, jf. rammeforskriften § 13,
  4. helsetjenesten være i samsvar med § 8 og
  5. bedriftshelsetjenesten være i samsvar med § 5.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med driftsorganisasjonen som nevnt i andre ledd bokstav a, menes også beredskapsorganisasjonen.
Med styrende dokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, menes også de retningslinjene, prosedyrene, planene og programmene som utarbeides etter denne forskriften og styringsforskriften.
For å oppfylle kravet til tekniske driftsdokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, bør standarden NORSOK Z-001 kapittel 4 og vedlegg A, C og D brukes. For bore- og brønnteknisk utstyr bør i tillegg standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og vedlegg A, B og C brukes.

ConocoPhillips - Ekofisk - materialhåndtering kran og løft

Publisert: 29. april 2024

Avvik

Okea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Equinor – Statfjord C – barrierestyring - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Equinor - Troll A - oppstart og drift av produksjonsanlegg

Publisert: 9. oktober 2023

Avvik

Equinor - Norne - storulykkerisiko og tekniske barrierer

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Equinor – Snorre B – prosessikkerhet og sikkerhetsbarrierer

Publisert: 22. november 2022

Avvik

Equinor – Åsgard A – barrierestyring

Publisert: 13. september 2022

Avvik

Repsol – Yme – vedlikeholdsstyring

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – beredskap og teknisk sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

ConocoPhillips – Eldfisk B - endring av driftsform og fjernstyring

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Gullfaks C - gransking av oljeutslipp

Publisert: 24. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø

Publisert: 15. juli 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 21. mai 2021

Avvik

Equinor – Snorre Expansion Project – driftstilsyn

Publisert: 4. mai 2021

Avvik

Equinor - Heidrun - logistikk

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Vår Energi – Ringhorne – materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Vår Energi – Goliat – driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Equinor - Oseberg B - Gransking av løftehendelse med personskade

Publisert: 19. november 2020

Avvik

Norske Shell – Ormen Lange/Nyhamna – drift og vedlikehald av røyrleidningar, undervassanlegg og landanlegg

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - tverrfaglig driftstilsyn

Publisert: 15. april 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av storulykkesrisiko, barrierer og beredskap i drift

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

Equinor – Åsgard B – Pålegg etter gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 19. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - elektriske anlegg

Publisert: 30. januar 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge B - Materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 6. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Equinor - Snorre A - Fleksible stigerør og transportsystem

Publisert: 19. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Wintershall - Brage - Styring av vedlikehold og barrierer

Publisert: 24. november 2017

Avvik

Statoil Heidrun Storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 11. oktober 2017

Avvik

Statoil - Åsgard - Gransking av HC-lekkasje fra brønn S-4 10.3.2017

Publisert: 11. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Statoil - Heidrun - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 14. mars 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Logistikk

Publisert: 15. juli 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - Teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 27. februar 2015

Avvik

Wintershall - Brage - Beredskap, radio- og telekommunikasjonssystemer

Publisert: 20. februar 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Marathon Oil Norge AS - Alvheim FPSO - Tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 22. april 2014

Avvik

ExxonMobil E&P - Jotun B - Barrierestyring

Publisert: 20. mars 2014

Avvik