Tilsynet ble gjennomført i perioden 28.11. -7.12.2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Seadrill sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til drift og vedlikehold i boreområdene på West Phoenix.

Resultat

Tilsynet identifiserte 11 avvik knyttet til:

 • Forebygging av fallende gjenstander
 • Sikker drift og forsvarlig vedlikehold
 • Innretningsspesifikk trening og øvelse
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Vedlikehold av dekksrister
 • Vedlikehold av konstruksjoner
 • Vedlikeholdsprogram
 • Planlegging og prioritering
 • Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter
 • Dokumentasjon av trykk- og funksjonsprøving
 • Operasjon av drepe- og strupemanifold

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

 • Styrende dokumenter for vedlikehold
 • Kompetanse om sikkert vedlikehold

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 19. februar 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.