Mål

Målet med tilsynet var å følge opp selskapet sin egen oppfølging av virksomheten samt oppfølging av vedlikeholdsaktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand for elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Elektriske installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Nødkraftsystemer
 • Oversikt over status for sikkerhetssystemer
 • Ventilasjon og overtrykk i boligkvarteret
 • Branndeteksjon og brannpumpestart
 • Avviksbehandling
 • Vedlikeholdsstyring
 • Ytelsesstandarder

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppfølging
 • Kapasitet i landorganisasjonen
 • Merking og skilting av utstyr og systemer
 • Nødfrakobling
 • Vurdering av vedlikeholdseffektivitet
 • Midlertidig utstyr
 • Rister (grating)

COSL Drilling Europe har fått frist til 20. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.