Tilsynet ble gjennomført fra 28. mai til 3. juni 2021, og var rettet både mot Repsol Norge AS (Repsol), som er operatør for Ymefeltet og mot Maersk Drilling Norge AS (Maersk), som eier bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer og har ansvar for den daglige driften av Yme. 

Da tilsynet ble gjennomført var Ymeprosjektet under ferdigstillelse.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Maersk og Repsol sikret etterlevelse av regelverkskrav relatert til elektriske anlegg, arbeid i og drift av elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og prosessikkerhet. Vi ønsket også å sette søkelys på relevante barrierefunksjoner før oppstart samt sikkert arbeid og kontroll på energi i drift. Det ble også brukt litt tid på å gjennomgå status og styring av prosjektet samt påvirkninger fra den pågående pandemien.

Resultat

Det ble identifisert avvik innenfor følgende systemer og områder:

 • Ferdigstillelse og preservering
 • Barrierestyring
 • Vedlikeholdsprogram for lysbuevern og reservebrytere
 • Portabelt og bærbart utstyr
 • Elektriske anlegg
 • Elsikkerhet under ferdigstillelse
 • Svekkelser i sikkerhetssystemer
 • Avviksbehandling
 • Passiv brannbeskyttelse

Videre identifiserte vi forbedringspunkt knyttet til følgende systemer og områder:

 • Kompetansestyring
 • Tilretteleggelse av overvåking og kontroll funksjon

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet identifiserte vi at ett tidligere gitt avvik til Maersk Drilling ikke var håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding.

Dette gjaldt avvik om “Ansvarshavende for elektriske anlegg og delegering” fra vårt tilsyn med elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, barriere- og vedlikeholdsstyring på Maersk Invincible i 2016.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Det er operatøren Repsol som er overordnet ansvarlig for at driften av Yme er i samsvar med regelverket, og vi har derfor også bedt om svar fra dem.

Svarfristen er satt til 6. september 2021.