Tilsynet ble gjennomført fra 25. til 28. mai 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at COSLs styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk er i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Tilsynet identifiserte 14 avvik fra regelverket og sju andre forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfatter:

 • Operasjoner under ballastering
 • En-avdelingsskade
 • Vanntette hengslede lukningsmidler
 • Adkomst for personell gjennom vanntett barriere
 • Oversikt over vanntett integritet
 • Fellesbryter for lukking av HVAC-ventiler
 • Individuelle alarmer for vanntette skyvedører
 • Ballastpumper
 • Indikering av ventilposisjon i solenoidkabinett
 • Nivåpeiling i ballasttanker
 • Operasjonsaktiviteter i sikkerhetskondisjon
 • Ventilatorer uten støtte
 • Forbrenningsluftkanaler
 • Rømningsveier

Forbedringspunktene omfatter:

 • Oppretting etter skade
 • Test- og vedlikeholdsrutiner
 • Fribordsplan
 • Lastekomputer
 • Prosedyre for dårlig vær
 • Appendiks til klassesertifikatet
 • Utilsiktet funksjon etter feil i kontrollsystemet for ballastventiler

Hva skjer nå?

Vi sendte den 19. juni 2020 en kopi av tilsynsrapporten vår til COSL og ga selskapet seks ukers frist på å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.