For mer informasjon, se styringsforskriften, kapittel 8 - Varsling og melding.