Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 21. april til 13. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av barrierer på Åsgard A, er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Tilsynet identifiserte sju avvik og tre forbedringspunkter.

Avvikene omfattet:

  • Mangelfull avviksbehandling
  • Mangler ved beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier
  • Mangler ved nødkraftsystem
  • Manglende tennkildekontroll
  • Mangler ved vedlikeholdsprogram for nødavstengningssystemet
  • Manglende oppdatering av dokumentasjon
  • Overtrykkssikring

Forbedringspunktene omfattet:

  • Oppfølging av barriereytelse
  • Mangler ved overtrykksbeskyttelse av ringrom for noen brønner
  • Mangler ved merking og skilting i anlegget

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 16. september 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.