Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 8.- 23. april 2021 førte vi tilsyn med beredskap, helikopterdekk og drikkevann på Noble Lloyd Noble. Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet. 

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ti avvik knyttet til:

  • System for trening og øvelser
  • Merking og skilting av rømningsveier
  • Redningsvest utforming og plassering
  • Redningsdrakter
  • MOB-drakter
  • Brannstasjoner
  • Merking av livbåt
  • Merking av FRC/MOB
  • Vedlikehold av drikkevannssystem
  • Rør- og instrumentdiagram (P&ID)

Hva skjer videre?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. 

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.