Odfjell har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 30. september til 1. oktober 2019 førte vi tilsyn med Boring- og brønnteknologi på Deepsea Yantai mens den lå til kai på CCB i Ågotnes.

Deepsea Yantai ble opprinnelig kontrahert av North Sea Rigs, og på dette tidspunktet registrert under navnet Beacon Atlantic. Innretningen ble bygget i Kina av CIMC Raffles i perioden 2012 – 2016, og har siden ligget i opplag på verftet. Odfjell har fått kontrakt med Neptune Energy Norge for bruk av innretningen på norsk sokkel og har i den forbindelse søkt om samsvarstillatelse (SUT).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Oppbevaring av eksplosiver
  • Oppbevaring a radioaktive kilder
  • Vedlikeholdsprogram

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Opplæring
  • Manometre
  • Oppkobling av brønntesteutstyr

Hva skjer videre?

Odfjell har fått frist til 28. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.