Tilsynet fant sted i perioden 18. til 20. april 2023.

Mål

Mål med tilsynet var å se til at prosessikringen av laste- og losseslanger og lagertankene på Njord Bravo er i henhold til regelverkets krav, slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykker reduseres.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Overvåking av ytelse til barrierer i laste- og lossesystem for olje
  • Barrierestyring av prosessikring av lagertanker

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.