Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Rowan har implementert et system som ivaretar kravene til styring av risiko.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • System for vedlikehold
 • Trening av personell
 • MOB-båt beredskap
 • Styrende dokumentasjon
 • Strupeventil

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Beredskapsanalyse
 • System for gjennomføring og oppfølging av øvelser
 • Sikring av utstyr
 • System for å sikre kompetanse til nytt personell
 • Krav til kompetanse ved utførelse av arbeidsoperasjoner
 • Rutiner av innsatslag
 • Ventiler i borevæskeanlegget
 • Luftflasker til røykdykkere