Tilsynet ble gjennomført 25. til 28. april 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av logistikk som omfattet materialhåndtering og sikker bruk av løfteutstyr, arbeid i høyden og vedlikehold. 

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til: 

  • Vedlikehold av offshorekraner
  • Vedlikeholdsprogram for ståltau
  • Kompetanse ved bruk av lufttaljer på enskinnebane
  • Oppfølging av aldrende løfteinnretninger
  • Tilrettelegging av arbeid i forbindelse med operering av slangestasjoner

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til krav til kompetanse for teknisk ansvarlig for løfteutstyr.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 22. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.