Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 15. til 19. august 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styring, ledelse og oppfølging av materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr om bord på Oseberg Sør samsvarer med krav i regelverket.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Utforming av systemer og utstyr for materialhåndtering i boreområdet
  • Vedlikehold av løfteutstyr – kontroll av ståltau

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Reparasjoner av offshorekraner
  • Planlegging av materialhåndtering
  • Funn etter sakkyndig kontroll

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.  Fristen for tilbakemelding er satt til 21. november 2022.