I perioden 18.9.2017 – 8.11.2017 førte vi tilsyn med sikker senfase og forberedelse til fjerning på Gyda.

Bakgrunn 

Tilsynet er knyttet til hovedtema 2017 med spissingene robusthet og partsamarbeid.

Repsol planlegger å plugge brønner med eksisterende boreanlegg og i størst mulig grad stenge av resten av innretningen. Tilsynet fokuserte på robuste løsninger for drift i senfasen, forberedelser til- og integritetssikring ved fjerning, og vi ønsket å verifisere noen av disse aktivitetene.

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Repsol arbeider for å unngå storulykker og sikre høye HMS-standarder i senfase og fram mot fjerning. Vi ønsket også å forsikre oss om at rettighetshaverne starter prosessen med å forberede aktiviteter tidlig i avslutningsfasen.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket knyttet til vedlikeholdsstyring, planlegging og prioritering av vedlikehold og bruk av styringsparametere, klassifisering av systemer og utstyr og opplæring og bruk av barriereverktøy.

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til oppfølging av boreentreprenør og preservering av utstyr.

Vi har bedt Repsol innen 9. mars 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan de vurderer de forbedringspunktene som er observert.

Om Gyda

Oljefeltet Gyda ligger i sørlig del av norsk sektor i Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Repsol Norge AS (Repsol) er operatør. Feltet er bygget ut med en kombinert bore-, bolig- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen på Gyda startet i 1990.