Tilsynet ble gjennomført i perioden 18. til 25. september 2020.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp at styringen av vedlikeholdet på Draupner E og S, inkludert selskapets egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styring av vedlikeholdet, er i henhold til våre og selskapets egne krav. 

Videre er målet å følge opp at arbeidet til selskapet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko blir identifisert og fulgt opp.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling av interne krav for målstyring
  • Vedlikeholdsprogram
  • Planlegging og prioritering
  • Oppfølging og forbedring av vedlikeholdet

Videre be det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til merking og klassifisering av systemer og utstyr.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 8. januar 2021.