Hopp til hovedinnhold

§ 46 Klassifisering

Innretningers systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.
For funksjonsfeil som kan føre til alvorlige konsekvenser, skal den ansvarlige identifisere de ulike sviktmodiene med tilhørende sviktårsaker og sviktmekanismer, og anslå sviktsannsynligheten for den enkelte sviktmodusen.
Klassifiseringen skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

For å oppfylle kravet til klassifisering bør standarden NORSOK Z-008 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Feil (jf. funksjonsfeil), sviktmodus, sviktårsak og sviktmekanisme som nevnt i denne paragrafen, er definert i standarden NS-EN 13306.

KCA Deutag – Askepott - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - vedlikeholdsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Equinor - Statfjord B - FLX styring av vedlikehold i senfase

Publisert: 8. februar 2024

Avvik

Aker BP – Ula – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Equinor – Statfjord C – barrierestyring - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Noble – Noble Invincible - risikostyring, elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Stavanger– vedlikeholdsstyring

Publisert: 12. oktober 2023

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk senter – kommunikasjonssystemer

Publisert: 15. september 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Aker BP - Skarv - styring av vedlikehold

Publisert: 31. januar 2023

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Equinor – Heidrun – sikkerhetssystemer i drift

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Repsol – Yme – vedlikeholdsstyring

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Troll C – gransking av hendelse med sprekker i gasskjøler

Publisert: 16. mai 2022

Avvik

Wintershall Dea/Odfjell Drilling – Vega/Deepsea Aberdeen - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner

Publisert: 25. februar 2022

Avvik

Pålegg til KCA Deutag – Askepott – vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Wintershall Dea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 18. juni 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Equnor - Aasta Hansteen - barrierer for konstruksjon, maritime systemer og stigerør

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Aker BP – Ula – storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

OMV og Odfjell Drilling - Deepsea Bergen - planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 23. oktober 2019

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr – vedlikehold av konstruksjoner og marine barrierer

Publisert: 7. oktober 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - vedlikeholdsstyring

Publisert: 11. februar 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - elektriske anlegg og instrumentering

Publisert: 4. februar 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

OSM Offshore AS - Haven - Vedlikeholdsstyring og teknisk tilstand

Publisert: 26. juni 2018

Avvik

Point Resources - Jotun A - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer i drift

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Oppfølging etter utfordringer med vibrasjoner og kabelgnag

Publisert: 30. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Sikker senfase og forberedelser til fjerning

Publisert: 19. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner

Publisert: 16. oktober 2016

Avvik

Ocean Rig AS - Leiv Eiriksson - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. juli 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - Vedlikehold og barrierer

Publisert: 9. mars 2016

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Logistikk, vedlikehold, brønn og boring og gjennomføring av SPS

Publisert: 20. november 2015

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Teekay - Petrojarl Varg - Styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer

Publisert: 29. oktober 2014

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik