Mål

Målet med tilsynet var å revidere Equinor sin styring og oppfølging av barrierer i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Oppfølging av barrierer
  • Korrosjon og teknisk tilstand på vitale og/eller sikkerhetskritiske systemer
  • Merking av rør og ventiler
  • Skade på kabler i drag-chain
  • Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner
  • Oppfølging av etablert styringssystem

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppdatering av styrende dokument
  • Opplæring og kompetanse
  • Isolerende belegg i betjeningsgang
  • Oppfølging av vurderinger knyttet til teknisk tilstand i boreområdene

Equinor har fått frist til 10. september 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.