Point Resources (nå Vår Energi) har søkt om samtykke til forlenget levetid frem til 2030 for Balder. Dette tilsynet vil inngå som en del av grunnlaget for saksbehandlingen av samtykkesøknaden.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Balder.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Styring av storulykkerisiko og barrierer
 • Oppfølging av barrierer, barrieresvekkelser og kompenserende tiltak
 • Barrierestrategi og ytelsesstandarder
 • Håndtering av endring
 • Prosessikring
 • Tennkildekontroll
 • Brannmotstand
 • Midlertidig utstyr og installasjoner
 • Merking
 • Vedlikeholdsprogram
 • Dokumentasjon
 • Dekksrister i komposittmateriale i evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Planlegging og prioritering
 • Klassifisering

Hva skjer nå?

Vår Energi har fått frist til 20. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.