Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. august- 8. september 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Odfjell sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av vedlikehold på Deepsea Stavanger.

Resultat

Vi identifiserte fem avvik under tilsynet knyttet til

  • Merking av utstyr
  • Vedlikehold
  • Klassifisering
  • Vedlikeholdsprogram
  • Vedlikeholdseffektivitet

Videre identifiserte vi fem forbedringspunkter knyttet til

  • Barrierer
  • Opplæring
  • Bruk av data
  • Vedlikehold av væskelås
  • Vedlikehold av midlertidig utstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 28. oktober 2023.