Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. juni til 20. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å skaffe oss informasjon og kunnskap fra selskapet om oppfølging av endringer i styringssystemet i Seadrill. Det ble særlig lagt vekt på selskapets vedlikeholdsstyring og støttefunksjoner, utenfor Norge, innen utvalgte fag.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Oppfølging av endringer i støttefunksjoner
  • Sikring av regelverkskompetanse og ansvarsforhold
  • Kontroll med sviktmodi ekstern lekkasje


Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til systematikk for læring.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 8. april 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.