Tilsynet  ble gjennomført i perioden 25. - 28. august 2020 i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mål

Målet var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regeleverkskrav til elektiske anlegg, og arbeid i og drift av elektriske anlegg. Oppfølging av rollen ansvarshavende for de elektriske anleggene var også en sentral del av tilsynet. 

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik knytte til:

  • Barrierestyring 
  • Elektrotekniske systemanalyser
  • Overtrykksbeskyttelse
  • Kabelgjennomføringer 
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Ansvarshavende for de elektriske anleggene 
  • Opplæring 
  • Vedlikeholdsprogram knyttet til elektriske anlegg og tennkildekontroll 

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knytte til avviksbehandling.

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Island Offshore redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 28. oktober 2020.