Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. – 18. april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Edvard Grieg innenfor fagdisiplinene elektriske anlegg, HVAC, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet. Vi har vurdert hvordan organisasjonen har oversikt og kontroll på forhold som kan påvirke risiko for en storulykke, og/eller bidra til at en hendelse utvikler seg og eskalerer til en storulykke.

Resultat 

Tilsynet identifiserte fire avvik relatert til:

  • manglende periodisk test av logikk for gassdetektorer
  • manglende systematisk overvåking av HVAC-motorer
  • mangelfull merking i felt
  • ATEX-sertifisering av nødlys.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 9. august 2024 om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.