Ikke glem arbeidsmiljøet!

Energibransjen er i endring. Teknologiutviklingen går rivende fort, og forventningene er store.

Bransjen må stadig tilpasse seg og mestre nye løsninger. Selskapene skal beholde og bygge organisasjoner som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø på en god måte. 

Gode resultater avhenger av et godt arbeidsmiljø; av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle.  

Arbeidsmiljø er en del av ledernes helhetlige ansvar. Ikke glem det!

Se video om Hovedtema 2024

Hva er Havtils Hovedtema?

Hvert år løfter vi fram ett tema og én overskrift som vi på overordnet nivå ber selskapene om å vie spesielt stor oppmerksomhet: Vårt Hovedtema.

Valget av Hovedtema for et nytt år er gjenstand for en omfattende Havtil-prosess i forkant. Men resultatet er for en gangs skyld enkelt – og lett å formidle. Denne ene, korte teksten som presenteres hver høst, handler om et tema vi ber bransjen, gjennom sine ledere og beslutningstakere, se særlig grundig på og ta nødvendige aksjoner.

Hvorfor? Fordi i dette korte budskapet bor noen viktige og komplekse utfordringer som må løses; utfordringer som er grunnleggende for å kunne bevare og videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå.

Tidligere Hovedtema

2017 Trenden skal snus
2018 Sikkerhet er et verdivalg
2019 Sikker, sterk og tydelig
2020 Aldri en ny storulykke
2021 På lag med leverandørene
2022 Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet
2023 For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.