Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. til 20. januar 2021. 

Mål

Målet var å føre tilsyn med Equinor sin styring for å redusere risiko, med temaene:

- helhetlige risikostyring

- robust drift og vedlikehold

- barrierestyring

Resultat

Det ble identifisert ni avvik knyttet til:

 • Barrierestyringen
 • Kontroll med tennkilder
 • Vedlikeholdsprogram for kabel- og rørgjennomføringer
 • Planlegging og prioritering
 • Underlaget for evaluering av vedlikeholdseffektivitet
 • Etterlevelse av interne krav for bruk av komposittgrating
 • Kompetansekrav og opplæring for offshore-ledere
 • Kapasitet og kompetanse for Equinors offshorepersonell
 • Risikoreduksjon

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

 • HMS-styring
 • Bedre formidling av informasjon

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 16. april 2021.