Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan forhold beskrevet i samtykkesøknad og forutsetninger for samtykke er fulgt opp av Equinor, og om det har ført til forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet på innretningen.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannvannssystemet
  • Gjennomføringer i brannskiller
  • Støyeksponering
  • Kjemisk helsefare

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Inspeksjon av gjennomføringer i brannskiller
  • Oppdatering av tekniske driftsdokumenter
  • Brannskiller
  • Ergonomiske forhold
  • Arbeidstakermedvirkning

Equinor har fått frist til 31. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.