I dagene 9. til 11. januar 2018 førte vi tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) og den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Tilsynet var rettet mot fagområdene beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø.

Mål og bakgrunn 

West Phoenix er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritim CS50, bygget ved Samsungverftet i Sør Korea. Den drives av NAD og fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i 2008.

West Phoenix har operert over en lengre periode på britisk sektor og har kontrakt med Wintershall Norge AS for å gjennomføre boreaktivitet i utvinningstillatelse 894 i Norskehavet.

Tilsynsaktiviteten hadde som mål å verifisere at regelverkets krav innenfor beredskap, logistikk, vedlikeholdsstyring, arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljø ble etterlevd.

Resultat

Gjennom tilsynsaktiviteten ble det avdekket en rekke avvik og forbedringspunkter på flere områder innen NAD sin styring av HMS for West Phoenix.

På bakgrunn av de funnene som er blitt gjort i tilsynet, har vi nå gitt pålegg til North Atlantic Drilling.

Basert på funnene i tilsynet har vi også valgt å varsle tilsyn med operatørselskapet Wintershalls kvalifisering og oppfølging av West Phoenix.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 2.3.2018. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.