Tilsynet ble gjennomført i perioden 3. september til 4. oktober 2019 og hadde fokus på storulykkerisiko.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold på Alvheim.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risikoreduksjon
  • Brannskiller
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Overtrykkssikring av lagertanker for stabilisert olje
  • Identifisering og vedlikehold av barrierer
  • Høyt antall stående alarmer i kontrollrommet

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Hydratbeskyttelse av prosessikringssystemet
  • Aksjon ved høyt nivå i væskeutskiller for fakkel
  • Vedlikehold
  • Rutiner for midlertidig utstyr

Hva skjer videre?

Aker BP har fått frist til 10. desember 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.