Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 12. – 27. september 2018.

Mål

Målet med tilsynet er å vurdere hvordan dere sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av barrierer på Edvard Grieg.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Gjennomføringer i brannskille
  • Oppfølging av ytelseskrav for tilbakeslagsventiler og sikkerhetskritisk varmekabler

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Passiv brannbeskyttelse
  • Styrende dokumenter for sikkerhetssystemer
  • Midlertidig utstyr

Lundin har fått frist til 30. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.