Kapittel I Innledende bestemmelser

§ 1 Virkeområde

Hvor finner jeg regelverket for dykking?

Kapittel II Ordninger etter arbeidsmiljøloven

§ 4 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger

Skal det opprettes lokale AMU for driftsenheter?

Om kravene til felles AMU og AMU for virksomheten

Hvilke rettigheter har K-HVO?

Helikoptertransport og helikoptersikkerhet i AMU

Hvilket vedtak gjelder ved motstridende vedtak i AMU og koordinerende AMU?

Sammensetningen av felles, stedlige AMU på flyttbare innretninger

Valg av K-HVO - hva er beregningsgrunnlaget når vi er organisert som to juridiske enheter?

Eget verneombud entreprenører? Krav til autorisert opplæring?

Kan bedriften kreve stedfortreder brukt i K-AMU?

§ 6 kontroll med arbeidstakernes helse

Arbeidstakers plikter ved arbeidsrelatert helseovervåkning

Kapittel V Transport og opphold

§ 19 Innkvartering

Er det krav om einmannslugarar?

Bruk av ekstra senger i soverom - installering av vendbare senger

Kapittel VI Operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk

§ 21 kompetanse

Krava til regelverkskompetanse

Avklaringer rundt krav til ROC sertifikat og bruk av GMDSS radiostasjon

§ 22 opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven

Kurs i friperioden

Er også leder på land pålagt å ta verneombudkurset?

Krava til regelverkskompetanse

Hvem er "leder"?

§ 23 Trening og øvelser

Krava til regelverkskompetanse

Kapittel VII Planlegging og utføring

§ 31 Overvåking og kontroll

Er det talfesta krav til bemanning i sentralt kontrollrom?

Oppfyller én kontrollromsoperatør og én områdeoperatør bemanningskravet?

Kapittel VIII Arbeidsmiljøfaktorer

§ 33 Tilrettelegging av arbeid

Nødvendig restitusjon og hvile - praktisering

Nattarbeid - praktisering

Tilstrekkelig hvile etter utreise

Håndheving av kravene til restitusjon og hvile

Night shift work - essential work only?

Utkalling til nattarbeid - hva sier reglene?

Arbeidstid, overtid, utreise - noen eksempler

Arbeid offshore under svangerskap

§ 36 kjemisk helsefare

Datablad alltid på norsk?

§ 43 bruk av arbeidsutstyr

Er det krav om "competent person" - sakkunnig kontroll?

Godkjenning av løfteinnretninger og løfteredskap

Kapittel XV Bore- og brønnaktiviteter

§ 88 sikring av brønner

Responsibility for pollution after relinquishment

Kapittel XIX Bemannede undervannsoperasjoner

§ 93 Bemannende undervannsoperasjoner

Lengde på dykkeres navlestreng ved bemannede undervannsoperasjoner

§ 94 Tidsbestemmelser

Oppholdsperiode for dykkere i metning - forpliktelser

Oppholdsperiode for dykkerpersonell