Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. februar til 24. april 2024 og inngår i vår saksbehandling av Shelf Drillings søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Shelf Drilling Barsk.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere om selskapets system for styring av vedlikehold fungerer i henhold til kravene i regelverket.

Resultat

Tilsynet har identifisert avvik innenfor følgende områder:

 • SUT-søknaden og samsvarsmålinger
 • Tekniske barrierer
 • Operasjonelle og organisatoriske barrierer
 • Krav til analyser
 • Kompetanse
 • Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter
 • Vedlikehold
 • Klassifisering
 • Vedlikeholdsprogram
 • Planlegging og prioritering
 • Vedlikeholdseffektivitet
 • Systemer og utstyr
 • Oppfølging

Hva skjer nå?

Vi har bedt Shelf Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.