Tilsynet ble gjennomført med en landdel i mai 2020 og en offshore verifikasjonsdel på innretningene 9. til 11. august 2021.

Her finner du rapporten fra tilsynet gjennomført 5. juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å se til hvordan Gassco ivaretar sitt påseansvar og at Equinor har etablert en driftsmodell med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver slik at drift av innretningene er i samsvar med egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik fra regelverket knyttet til styring av vedlikehold.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon
  • Planlegging og prioritering av vedlikehold

Hva skjer nå?

Vi har bedt selskapene redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Fristen for dette er satt til 1. november 2021.