Teekay Petrojarl er et norsk selskap som opererer flyttbare innretninger for produksjon, lagring og lasting (FPSO).

Mål

Ptil gjennomførte tilsyn med selskapet 9.-11.9.2014. Tilsynet var rettet mot selskapets styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer. Det ble lagt særlig vekt på selskapets styring og oppfølging på Petrojarl Varg. Tilsynet ble gjennomført i form av møter ved selskapets hovedkontor i Trondheim og som verifikasjon om bord på innretningen.

Resultat

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til selskapets vedlikeholdsstyring.

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Effektiviteten av vedlikeholdet
  • Barrierestyring
  • Bemanning i kontrollrom

Petrojarl Varg inngår i produksjonsløsningen på Vargfeltet i den midtre delen av Nordsjøen. Talisman Energy Norge AS er operatør på feltet.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.