Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. - 30. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styring av logistikk og beredskap om bord på Åsgard B er i henhold til krav i regelverket, og at Equinor følger opp og jobber systematisk for å forebygge ulykker.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • nødkjøring av løfteutstyr
  • laste- og lagerdekk.

Videre observerte vi fire forbedringspunkter knyttet til:

  • styringssystem
  • vareheis
  • personvekt på flåter
  • håndtering av pasient fra MOB-båt.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 5. februar 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.