Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 11.mai til 19. november 2021.

Bakgrunn

Dette tilsynet var en oppfølging av en tilsvarende tilsynsaktivitet mot Transocean i 2020, hvor Transocean informerte om endringer både i organisering av virksomheten og introduksjon av nytt vedlikeholdsstyringssystem på felles internasjonal Transocean mal.

Mål

Målet med tilsynet var å skaffe oss informasjon og kunnskap fra selskapet vedrørende oppfølging av endringer i styringssystemet i Transocean. Det ble særlig lagt vekt på selskapets vedlikeholdsstyring og støttefunksjoner, utenfor Norge, innen utvalgte fag.

Resultat

Vi identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Oppfølging av endringer i støttefunksjoner
  • Sikring av norsk regelverkskompetanse og ansvarsforhold
  • Oversikt over utstyr i AIM
  • Kontroll med sviktmekanismen ekstern lekkasje

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter under tilsynet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 25. mars 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.