Den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i desember 2004.

Mål

Som et ledd i oppfølgingen av riggeierens etterlevelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT, har Ptil gjennomført tilsyn på fagområdet logistikk. Dette omfatter materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av dette.

Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 21.-28.8.2014 i form av et møte med riggeieren Transocean Offshore Ltd NUF (Transocean) etterfulgt av verifikasjon på Transocean Leader mens denne var i operasjon for Statoil på Njordfeltet.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Styring med og oppfølging av sikker bruk av løfteutstyr
  • Styring med "sakkyndig virksomhet"
  • Løst løfteutstyr
  • Tekniske forhold

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Elastisk forløper for MOB-båt
  • Praktisk gjennomføring av løfteoperasjoner
  • Hengslede dekksluker
  • Nødoperasjon av løfteutstyr.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.