Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om selskapet ivaretar regelverkets krav knyttet til BOP-operasjoner, kontrollfunksjoner, testing, vedlikehold, og rapportering.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til vedlikeholdsstyring.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til pålitelighetskrav BOP, antikollisjonssystem og kunnskap om storulykkerisiko.

Stena Drilling AS har fått frist til 11. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.