Tilsynet ble gjennomført i perioden 26. til 30. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Odfjell etterlever regelverkskrav til risikostyring, elektriske anlegg, arbeid i og drift av elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet. I tilsynet fulgte vi også opp installerte litium-ion batterisystemer og svinghjul på innretningen, og selskapets håndtering av den risikoen slike installasjoner medfører.

Resultat

Det ble identifisert 14 avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

 • Barrierestyring
 • Håndtering av avvik
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonsanlegg
 • Brannbekjempelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Åpen drenering
 • Nødbelysning
 • Litium-ion batterianlegg
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
 • Vedlikehold av tekniske innretninger

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

 • Risikoreduksjon
 • Risikoanalyse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 31. januar 2023.