Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet har nødvendige styringssystemer og tilhørende prosedyrer for vedlikehold av innretningen innenfor de regelverkskrav som gjelder på norsk sokkel knyttet til fagområdene vedlikehold og vedlikeholdsstyring, og risiko- og barrierestyring.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring
  • Nødbelysning

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierer
  • Brannslokningssystemer
  • Overvåking og kontroll
  • Kompetanse og opplæring
  • Oppfølging av vedlikehold

Saipem har fått frist til 11. april 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.